Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 41,  2015

Inhoud

Colofon

Het nieuws van de week wordt samengesteld door diverse enthousiaste collega’s.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie

KBvG nieuws

Vacatures ledenraad

Later dit najaar, op 21 november, vindt de algemene ledenvergadering plaats. De algemene ledenvergadering kiest de leden van de ledenraad. Ook dit najaar zijn er verkiezingen. Dat betekent dat u de kans heeft zitting te nemen in het beleidsbepalend orgaan van de KBvG.
In het ressort Arnhem-Leeuwarden zijn drie vacatures voor het ledenraadslidmaatschap en twee vacatures voor het plaatsvervangend lidmaatschap van de ledenraad. In het ressort Den Haag zijn ook drie vacatures voor het lidmaatschap van de ledenraad. In het ressort ’s-Hertogenbosch is een vacature voor plaatsvervangend lid van de ledenraad. In het ressort Amsterdam tenslotte is een vacature voor het lidmaatschap van de ledenraad.
Geïnteresseerd? Meld u via kbvg@kbvg.nl.

Europese uitspraak inzake BetVo

Het Hof van Justitie geeft antwoord op de volgende prejudiciele vragen:
1. Is de betekening van het modelformulier van verordening nr. 1393/2007 in alle gevallen vereist of – en in hoeverre – zijn hierop uitzonderingen mogelijk?
2. Wanneer de betekening in alle gevallen noodzakelijk wordt geacht, in hoeverre vormt het achterwege blijven daarvan in het onderhavige geval een grond voor ongeldigverklaring van de betekening?
3. Indien het antwoord op de eerste vraag ontkennend luidt, in hoeverre kan dan, volgens de geest van verordening nr. 1393/2007, betekening plaatsvinden aan de raadsman van de onder voorbehoud verschenen geïntimeerden, die dan jegens zijn cliënten gehouden is om deze in ontvangst te nemen, of – en in hoeverre – dient de betekening opnieuw plaats te vinden volgens de procedure geregeld in verordening nr. 1393/2007?
Lees verder.

Oproep deelname aan wetenschappelijk onderzoek

Marjolein Odekerken MSc MA, doet in het kader van haar promotietraject aan de Universiteit Utrecht onderzoek naar de relatie tussen deurwaarders en schuldenaren.Voor haar onderzoek vraagt zij de gerechtsdeurwaarders om een online enquete in te vullen. De vijftien vragen nemen weinig tijd in beslag. Klik hier voor de enquête.

Rolzittingen Hoge Raad

Een bericht van de Hoge Raad inzake de rolzittingen tijdens de feestdagen. Lees verder.

Symposium Stichting Leerstoel 20 november 2015

Op 20 november 2015 organiseert de Stichting Leerstoel Executie- en Beslagrecht opnieuw een symposium. Centraal staan de digitale registers en privacy. Vandaar de titel van het symposium ‘De gerechtsdeurwaarder in de cloud’, In de wolken met de registers?
Mevrouw mr. Dr. A.W. Duthler opent het symposium met een voordracht over ‘gegevensbescherming versus gegevensverzorging’, mr. J.A. de Swart zal vervolgens uitleg geven over het beslagregister, waarna mevrouw J. de Kock zal spreken over de ervaringen van de schuldhulpverlening met digitale registers. Na de pauze zal mr. M.O.J de Folter de juridische aspecten inzake privacy uiteenzetten, waarna de heer Tobback, adjunct-directeur op de beleidscel Justitie (België) met een Belgische kijk op privacyaspecten en het beslagregister het symposium zal afsluiten.

Het symposium wordt gehouden in het Van der Valk Hotel te Harderwijk. Vanaf 12.00 bent u welkom, waarna om 13.00 uur het symposium begint. Na afloop (17.00 uur) wordt u een borrel aangeboden. Aan het symposium zijn 3 KBvG-opleidingspunten toegekend. Kosten voor het symposium zijn 100 euro, exclusief btw. U kunt zich aanmelden via kbvg@kbvg.nl.

Wetgevingsnieuws

Meerjarenplan Rechtspraak

Brief van de regering.

Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht

Nota van wijziging.

Jurisprudentie

ECLI:NL:RBLIM:2015:8221

Kort geding. Executiegeschil m.b.t. recht van parate executie ex art. 3:268 BW. Niet-ontvankelijkheid exploitant (art. 438, vijfde lid juncto 538, eerste lid Rv). Voldaan aan vereisten voor het uitoefenen van het recht van parate executie; niet aannemelijk dat de zorgplicht is geschonden dan wel dat de opzegging van de kredietrelatie niet rechtsgeldig is geschied. Geen misbruik van recht. Lees verder.

ECLI:NL:RBDHA:2015:11227

Bevoegdheidsincident; art. 6 EEX-Vo. Lees verder.

ECLI:NL:RBOBR:2015:5626

Contradictoir.geen auteursrechtinbreuk, geen onrechtmatige concurrentie, geen profiteren wanprestatie derden. n.a.v. veroordeling in KG betaalde proceskosten niet onverschuldigd betaald. conventie afgewezen. reconventie deels toegewezen. Lees verder.

Tuchtrecht

ECLI:NL:TGDKG:2015:164

- Berisping voor overschrijding veertiendagentermijn.
- Termijn van 14 dagen voor herberekening beslagvrije voet is niet onredelijk lang.
- Betekenen aan huisgenoot hoeft niet in een (gesloten) envelop.
Lees verder.

Agenda

oktober

7

Ressort Amsterdam

8

Ressort Arhem-Leeuwarden

8

KBvG werkgroep Arbo Catalogus

8

VPT congres "weerbaarheid"

9

KBvG commissie Meerjarenbeleid

9

Ressort Den Bosch

Actualiteiten

Rechtspraak presenteert zich op congres juridische professionals

Met een workshop over hoe digitaal procederen straks in z’n werk gaat en een opstelling van een digitale zittingszaal, presenteerde de Rechtspraak zich gisteren op het congres Pleit2015. Op deze kennisdag voor juridische professionals (denk aan advocaten, deurwaarders, gemeenteambtenaren, rechtsbijstandsverzekeraars, belastingadviseurs, curatoren, bewindvoerders et cetera, maar ook leveranciers van IT voor de juridische praktijk) kwamen honderden mensen af. Lees verder op Rechtspraak.nl.

FD: Topvrouwen protesteren tegen veiling databank Woman Capital

Een financieel conflict tussen twee partners van headhunterbureau Woman Capital dreigt te eindigen in de openbare veiling van de databank met de gegevens van zo'n tienduizend topvrouwen in Nederland. De veiling stond eigenlijk gepland voor afgelopen donderdag, maar is vooralsnog uitgesteld. De gerechtsdeurwaarder wil eerst een oordeel van de rechter - deurwaardersrenvooi, nadat een groot aantal vrouwen uit de databank heeft geprotesteerd tegen de veiling. Lees verder op FD.nl.

Notariaat gaat digitaal

Het eerste NotarisID is uitgereikt. Jef Oomen, voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), kreeg vandaag de eerste NotarisID uitgereikt. Dit gebeurde tijdens het KNB-jaarcongres ‘De notaris in de digitale wereld’ in congrescentrum Evoluon in Eindhoven. ‘Met Notaris-ID maken wij een vertaling van de analoge naar de digitale wereld. Dit wordt heel bijzonder', aldus Oomen. Lees verder op KNB.nl.
Op hetzelfde congres sprak Richared Susskind. 'Moderne beroepen moeten nieuwe manieren van werken omarmen', dit zei Richard Susskind, hoogleraar IT en recht aan de Oxford University. Hij was vrijdag een van de sprekers op het jaarcongres van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Dat staat dit jaar in het teken van ‘De notaris in de digitale wereld’. Andere sprekers waren onder andere Leonard Witkamp, hoogleraar Telemedicine, en Dory Reiling van de rechterlijke macht. Lees verder op KNB.nl.

ING: technologie in juridische sector ook inzetten voor 'verbeteren klantervaring'

Juridische dienstverleners als advocaten, notarissen en deurwaarders zullen zich steeds meer gedwongen zien om technologie in te zetten om de klant beter van dienst te zijn, bijvoorbeeld door meer zelfbediening en online toegang tot dossiers te bieden, stelt ING. ‘Dit is een flinke uitdaging voor de sector, omdat dit niet in het DNA zit. Technologie kan helpen om klanten beter op de hoogte te houden en een consistente ervaring te creëren. Een betere klantervaring kan uiteindelijk leiden tot aanbevelingen en meer klandizie, vergelijkbaar met hoe reviews in de hotelbranche tot meer boekingen leiden.’ Lees verder op Advocatie.nl.