Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 25,  2018

Inhoud

Colofon

Het nieuws van de week wordt samengesteld door diverse enthousiaste collega’s.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie

Wetgevingsnieuws

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over een recordaantal mensen bij schuldhulpverlening

Lees hier verder

Wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het verstrekken van gegevens over personen met diplomatieke immuniteit die verkeersovertredingen hebben begaan

Nota naar aanleiding van het verslag

Engelstalige rechtspraak bij de internationale handelskamers van de rechtbank Amsterdam en het gerechtshof Amsterdam

Nader voorlopig verslag

Nader Rapport bestuurlijke boetestelsels

Lees hier verder

Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief inzake onderzoek uitgevoerd naar zwerfjongeren met schulden

Rapportage onderzoek zwerfjongeren en schulden

Wet modernisering faillissementsprocedure

Memorie van antwoord

Jurisprudentie

ECLI:NL:RBOVE:2018:2037

De rechtbank Overijssel wijst een arbitrale uitspraak van e-Court af om prejudiciële vragen te stellen aan de Hoge Raad. De voorzieningenrechter oordeelt dat de zaak die e-Court indiende bij de rechtbank ongeschikt is omdat niet is gebleken dat de arbiter onpartijdig en onafhankelijk was.
De arbiter deed uitspraak in een incassogeschil tussen de oprichtster van e-Court en haar moeder met hun zorgverzekeraar. De oprichtster is op dit moment de directrice van de administrateur van e-Court. In deze arbitragezaak bleek niet dat de arbiter van e-Court onafhankelijk of onpartijdig was. Daarmee is deze uitspraak in strijd met de openbare orde en de eigen gedragscode van e-Court. Lees hier verder

Wob niet van toepassing op stukken uit dekenaal klachtdossier

De Wet openbaarheid van bestuur is niet van toepassing op stukken uit het klachtdossier van een deken, waaronder het dekenstandpunt. Dat heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 13 juni beslist, overeenkomstig eerdere jurisprudentie. De Advocatenwet bevat ‘een bijzondere en uitputtende openbaarmakingsregeling’ waarvoor de Wob als algemene openbaarmakingsregeling moet wijken. Lees verder op advocatie.nl

Agenda

juni

20

MKB ALV

22

Commissie Toetsing

Actualiteiten

Proef spreekuurrechter voorlopig stopgezet

De proef met de spreekuurrechter lijkt voorlopig te stoppen, zo blijkt uit motie van de Tweede Kamer. Maar e-Court kan daarentegen verder. Lees verder op mr-online.nl

Succesvolle proef De Videorechter op weg naar structurele dienst

De proef met De Videorechter van de rechtbank Noord-Nederland, waarbij bewindzaken via een videoverbinding in het gemeentehuis door betrokkenen bij te wonen zijn, wordt wegens succes verlengd tot het einde van het jaar.  Dit heeft het bestuur van de rechtbank na evaluatie van de proef besloten. Lees verder op rechtspraak.nl

Goedkeuring van het afwijkend huurbeding

Een onderzoek naar de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de geldende maatstaf al naar gelang de onderliggende rechtsverhouding tussen partijen verschilt. Lees verder op recht.nl

Rechtszaak inkomensgrens eindelijk inhoudelijk behandeld

Al jaren loopt de rechtszaak van vier woningcorporaties tegen de Europese Commissie. De zaak werd aangespannen na de invoering van de strengere inkomensgrens voor sociale huurwoningen. De inhoudelijke behandeling begint op 20 juni 2018. Lees verder op aedes.nl